dimecres, 24 de febrer del 2010

...I LA BANQUETA VA SALTAR AL CAMP


LA CONTRACRÒNICA

Per Cosme Modolell

Dimarts hi va haver ple i jo hi era!

Passant cinc minuts de les sis, a la sala magna de la Casa de la Vila, l’alcalde pronunciava la fórmula habitual, “Sessió Pública”, que donava el tret de sortida al ple ordinari de l’Ajuntament del més de febrer. Una sessió on tant sols una absència, la del basquetbolista, Carles Sagués, de baixa laboral, doncs sembla que fa pocs dies, el seu gran cor li va jugar una mala passada, i encara no està en condicions de suportar les fortes emocions dels plenaris municipals.

El llistat de dónes víctimes de la violència domèstica, (el més de febrer cinc a tot l’estat) i el tradicional minut de silenci, van donar pas a l’ordre del dia, on es va aprovar el Pla d’Emergència Municipal, amb alguna observació d’en Riera de can Popular. L’establiment del servei Badalona Cultura i la creació de la Societat Badalona Cultura S.L., que va merèixer els comentaris de Marius Garcia de Can Comunista, amb respostes de Mateu Chalmeta i el Secretari. Una nova aprovació provisional del PGM al sector de can Colomer, que va fer intervenir al practicant de Can Popular, Miguel Jurado, carregant contra el departament d’urbanisme, qualificant-lo d’ineficaç i a la dóna de Carles Sagués la regidora de Can Comunista, que acusa al govern d’incomplir els acords, fets fa anys amb la seva formació, ambdós contestats amb extrema correcció per l¡alcalde i regidor d’Urbanisme Jordi Serra. El punt 13, referent a una modificació puntual del PGM, als terrenys de l’antiga Bomba Prat, Autocares Capricornio i Muebles Rojas, desperta les ires del regidor de Can Comunista Alex Mañas i del practicant de Can Popular, contestats per Jordi Serra, dient que el projecte compta amb l’acord de l’Associació de Veïns.

A les set menys cinc minuts, quan “el més llarg de tots, només pel que fa a l’alçada” en Garcia de Can Popular, ha marxat de la sala per no tornar en tota la sessió, arribem al torn de les paraules al poble i com que darrerament sembla que s’ha posat de moda, acompanyar les paraules amb mocions que “gustosament” els grups de l’oposició és brinden a presentar, el debat s’allarga de manera fins i tot carregosa. La primera a càrrec de Cayetano Garcia, en nom de la Associació d’Entitats Socials, amb moció del PP i ICVEUiA, sobre la situació de Can Barriga. Intervé la banqueta de tots els grups municipals, la de Can Comunista, per absència del titular principal, pren el protagonisme, la seva dona, aquella que sempre renya al més pur estil Rottenmeyer; a Can Popular, per abandó a mig camí i sense obrir la boca, “del més llarg de tots només pel que fa a l’alçada”, el practicant, i en Riera, són llençats a la canxa; els de Can Convergència, no diuen ni piu; el de can Republicà, com que no té banqueta, ho ha de fer el propi titular; pels de Can Socialista, una suplent de luxe, la Paquita Teruel. Els del govern defensant que ho fan bé i els de l’oposició dient que tot es fa malament. La moció és refusada.

La segona paraula a càrrec de Manuel Cosano també de l’Associació d’Entitats Socials, amb moció d’ICVEUiA, i una altre del PP, sobre la proposta governamental del retardar la jubilació fins als 67 anys. Altre vegada els suplents de luxe, excepte a Can Socialista, que intervé el portaveu Quico Serrano. Les dues mocions són rebutjades. Desprès que uns defensin i els altres ataquin.

La tercera, quarta i cinquena paraules fan referència al un sol tema, al Barri del San Crist, i les presenten Joaquima Farrés, presidenta de la AV. El Sr. Fernando Benedicto i Alfons Lasso, amb moció que presenten els de can Comunista. Desprès que el secretari llegeix la part expositiva de la moció, intervenen els tres ponents en l’ordre indicat . i tot seguit Mañas de Can Comunista defensa la seva moció. Tant els ponents com Mañas, diuen de tot al govern menys “guapos”. Serra fa una explicació molt exhaustiva de tot el que s’està fent al San Crist, i com van els tràmits, perquè la Generalitat, tiri endavant, el tema dels ARES, del San Crist i l’Estrella que té previstos; tot seguit Chalmeta de can Republicà hi diu la seva i per primera vegada en tot el que portem de plenari, l’Au de Vol Majestuós, Ferran Falcó, desplegues les ales i ens fa una passada per tota la sala. El practicant de Can Popular, torna a carregar contra el govern acusant-lo d’ineficàcia. En el torn de rèplica, dels ciutadans, Joaquima Farrés, fa una intervenció molt baixa de nivell i totalment inapropiada, on acaba dient que no acceptaran mai que es faci l’ARE del Sant Crist, de la manera que està plantejat; en alguns moments se li escapa alguna connotació racista. Benedicto i Lasso, mantenen el mateix to correcte de la primera intervenció . Mañas segueix carregant contra el govern, Jurado, és repeteix amb el que ha dit primer, finalment l’alcalde Serra, tanca el debat, recomptant els vots que donen per rebutjada la moció.

Entrem en l’apartat de les Mocions pròpiament dites començant per una que presenta el PP, sobre el tema de la SGAE, a la que s’hi contraposa una altra que presenten la resta de grups municipals, amb un text més genèric. Riera de Can Popular, defensa el text de la seva moció, Asun Garcia de Can Comunista, Quico Serrano i Falcó defensen la seva i anuncien el vot contrari a la del PP.

La darrera moció fa referència al Dia Internacional de les Dones i la presenten tots els grups, menys els de Can Comunista, però que Asun Garcia, demana la paraula, per dir que hi votaran a favor.

Són les deu del vespre i desprès d’una breu pregunta d’Asun Garcia, contestada per Duran i la Convergent Mercè Rius, l’alcalde aixeca la sessió, on hem pogut veure com la banqueta dels grups municipals, és tant potent com els propis titulars.