dimecres, 29 d’abril de 2009

PIM PAM I FORA, QUE AVUI JUGA EL BARÇA

LA CONTRACRÒNICA

Per Cosme Modolell

Dimarts hi va haver ple i jo hi era!

Sense que ningú digues res, però quan hom va arribar a la sala gran de la Casa de la Vila, i encara no dos quarts i mig de sis, tots els regidors i l’alcalde estaven asseguts en els seus escons, hom va començar a sospitar que alguna cosa hi tenia a veure que l’equip blaugrana jugués a tres quarts de nou. El que era una sospita, es confirmà quan a les sis menys vint l’alcalde encetava la sessió, amb les juntes per aprovar els comptes dels organismes autònoms municipals, com Engestur, Badalona Comunicació, Badalona Serveis Assistencials i Reactivació Badalona. Juntes que en menys de cinc minuts van ser enllestides, obligant al primer mandatari a decretar un recés, fins que fossin les sis per començar el ple municipal pròpiament dit.

A les sis i cinc minuts, l’alcalde comença amb el ritual acostumat de la lectura del llistat de dones víctimes de la violència domèstica, que en aquest més d’abril es composa de tres persones, i desprès del preceptiu minut de silenci, Serra llegeix un text de reconeixement a Elisa Reverter i Lopez que havia estat regidora d’aquest ajuntament i que recentment ha traspassat. A continuació en comença a desgranar els punts de l’ordre del dia, sense suscitar la intervenció de cap edil, fins al punt setè que fa referència a una modificació de la relació de llocs de treball de l’ajuntament. Asun Garcia de Can Comunista diu que no ho acaben d’entendre i que per això s’abstindran en la votació, en Garcia de Can Popular tampoc ho entén i demana explicacions, que les dona el portaveu socialista i regidor d’hisenda Francesc Serrano, Garcia replica acusant a Serrano i tot l’equip de govern de matussers, i diu que votarà en contra. Asun replica sobre unes qüestions contables relacionades amb el tema, i Francesc Serrano contesta altre vegada a tots dos. Finalment el dictamen s’aprova amb els vots favorables de l’equip de govern.

El punt deu fa referència a l’adhesió de l’ajuntament a la Xarxa de Ciutats per la bicicleta. Sagués líder de Can Comunistademana aclariments i els hi dona la regidora de Medi ambient i Mobilitat la convergent Mercè Rius.

El Punt onze referit a la nova escola que s’ha de construir al Parc de Ca l’Arnús, fa que la Comunista Carme Martinez manifesti altra vegada l’oposició a aquest projecte del seu grup municipal i que ja va manifestar en l’anterior ple; el socialista Josep Duran regidor d’educació li contesta i ella replica insistint en el mateix, per acabar dient que el govern està prenent una mala decisió.

En el capítol de proposicions per la via d’urgència, una de sola, que mereix l’aprovació de tothom, i de fet ja és el segon plenari on només hi ha una proposició urgent. Sembla que el govern ha fet cas finalment de les reiterades queixes de l’oposició.

Tot el que he explicat fins aquí, es va desenvolupar en tan sols tres quarts d’hora, doncs a tres quarts de set, ja entravem al capítol de Paraules al Poble, on no se si per aplicació del nou reglament, o per l’assumpte del Barça, només un ciutadà va optar per exercir el seu dret a parlar. Aquest fou el Sr. Tomás Hurtado i Guisado, veí d’Artigues, que es va esplaiar amb un discurs en contra que s’obri un oratori musulmà al carrer Santiago; i on va assenyalar les diferencies entre los "vecinos españoles y los que no". Tot seguit Josep Pera, regidor de Ciutadania i Convivència, va rebatre l’argumentació del ponent amb una encertada i molt ben preparada dissertació sobre la convivència i la llibertat de culte, que va desmuntar en pocs moments tota l’argumentació del ponent; li pren el relleu en Garcia de Can Popular, que mig en castellà i mig en català, va donar total suport a les tesis del ponent; Carles Sagués, de Can Comunista, sorprèn a l’audiència quan etziba que està molt d’acord amb el que ha dit el ponent i en Garcia, encara que tot seguit aclareix que el fet d’obrir un oratori al barri, no ha de significar cap agreujament dels problemes que el barri té, ans al contrari, segons la seva opinió, pot ajudar a pal·liar-los. El Convergent Falcó defensa el dret de culte com un dret constitucional, i fa palès que l’oratori s’obrirà amb totes les garanties. Jordi Serra, l’alcalde, tanca el debat començant per dir que no pensa caure en cap de les provocacions que li ha fet Garcia, dona suport a Josep Pera i manifesta la voluntat del seu govern d’integrar la realitat badalonina, Garcia vol tornar a intervenir per al·lusions, però Serra no el deixa, el reglament és el reglament.

Una moció sobre implantar a Badalona el tema del cotxe compartit, i una altre demanant la creació d’un fons anticrisi local, ambdues secundades per tots els partits, i per tant sense cap debat, obren el pas al punt de Precs i Preguntes, on el PP, n’ha presentat una per escrit, referent a la situació del tema de l’oratori musulmà d’Artigues, Jordi Serra li contesta, amb extraordinària brevetat i tot seguit aixeca la sessió, quan son les 7 i quaranta minuts de la tarda.

Potser caldrà demanar a Laporta que organitzi un partit cada darrer dimarts del mes, la meva família i la de molts altres que més darrera més omplim la sala de plens, de segur que ho agrairia.

Fins a la propera

Cap comentari: